Rzeczpospolita z 25 kwietnia 2008 r. przedstawia problemy z jakimi mogą się spotkać mężczyźni starający się o wcześniejsze emerytury. Część z omawianych sytuacji dotyczy rencistów i przedsiębiorców. W artykule czytamy m.in.:

WCZEŚNIEJSZE EMERYTURY MĘŻCZYZN – PROBLEMY RENCISTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Nowelizacja przepisów emerytalnych została podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie w maju. Mężczyźni w wieku 60 lat z 35-ietnim stażem pracy mogą już składać wnioski do ZUS o przyznanie tego świadczenia

W1998 r. zostałem zwolniony z powodu likwidacji zakładu pracy. Obecnie, do 20 lipca jestem na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy mogę się starać o to świadczenie? W tym roku skończyłem 60 lat, mam 29 lat i trzy miesiące okresu składkowego oraz pięć miesięcy okresu nieskładkowego. Dodatkowo mam udokumentowane cztery lata pracy w rolnictwie jako osoba, która ma ukończonych 16 lat (od 2 marca 1964 do 30 czerwca 1968 r. jako pomoc w rolnictwie).

Brakuje panu stażu pracy do wymaganych przez przepisy 35 lat Do tego okresu nie zalicza się bowiem pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Proszę sprawdzić, czy po likwidacji zakładu pracy nie pobierał pan świadczenia przedemerytalnego – to by wiele zmieniło. Najlepiej by było, gdyby pański ojciec po zmianie przepisów złożył wniosek i dokumenty do ZUS; to nic nie kosztuje, a sprawa się wtedy wyjaśni.

W sierpniu tego roku skończę 60 lat. Od 1972 r. przez 28 lat pracowałem na etacie w przedsiębiorstwach państwowych oraz organach administracji państwowej i samorządowej. Od 2000 r. do dnia dzisiejszego prowadzę działalność gospodarczą. Mój łączny staż pracy wynosi ponad 36 lat. Czy w świetle znowelizowanej ustawy emerytalnej mogę w tym roku się starać o wcześniejszą emeryturę?

Niestety, powinien pan przed złożeniem wniosku o wcześniejszą emeryturę przepracować jeszcze sześć miesięcy na etacie. Wystarczy pół, a nawet ćwierć etatu, warunkiem jest to, by takie zatrudnienie było legalne. W razie zawarcia fikcyjnej umowy o pracę, tylko na papierze, ZUS ma prawo ją zakwestionować i odmówić prawa do wcześniejszej emerytury.

Od czterech lat jestem na świadczeniu przedemerytalnym. We wrześniu skończę 60 lat, mam 37 letni okres ubezpieczenia pracowniczego. Czy mogę się ubiegać o wcześniejszą emeryturę, oczywiście po podpisaniu nowelizacji?

Osoby pobierające świadczenie czy zasiłek przedemerytalny, a także rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy są traktowane jak pracownicy. W ich wypadku nie ma potrzeby spełniania dodatkowego warunku pracy na etacie przez sześć miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku o wcześniejszą emeryturę.

Od pięciu lat jestem na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy Żeby sobie dorobić, założyłem małą firmę, którą prowadzę osobiście. Spełniam warunki dotyczące wieku i stażu pracy. Czy w takiej sytuacji mogę się starać o wcześniejszą emeryturę?

Jeżeli przeszedł pan na rentę z tytułu ubezpieczenia jako pracownik i w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przejściem na rentę pozostawał w stosunku pracy co najmniej przez sześć miesięcy, to mógłby pan skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury – pod tym warunkiem jednak, że w okresie pobierania renty nie prowadził działalności gospodarczej i nie był zatrudniony na umowie-zleceniu. W takiej sytuacji musi pan przepracować jeszcze sześć miesięcy na etacie.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej.