Refundacja aparatu słuchowego

Gazeta Prawna , autor: Dominika Sikora , oprac.: GR

kw. 29, 2008


Wśród licznych porad ekspertów opublikowanych w Gazecie Prawnej z 29 kwietnia 2008 r. znajduje się również poniższa dotycząca refundacji aparatu słuchowego dla dziecka.

ZASADY REFUNDACJI APARATU SŁUCHOWEGO

Mam syna, który ma 10 lat i niedosłuch na dwoje uszu. Jakie dokumenty trzeba złożyć żeby otrzymać dofinansowanie z NFZ do zakupu aparatu słuchowego?

Zlecenie na aparat słuchowy ubezpieczony otrzymuje od lekarza laryngologa. Należy je zarejestrować w siedzibie oddziału Narodowego Fundusz Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania. W tym celu należy również okazać dowód ubezpieczenia dziecka. Jeśli dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia przez pracującego rodzica, to jego dowodem ubezpieczenia jest legitymacja rodzinna. Jeśli dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, to jego dowodem ubezpieczenia jest dowód opłacenia składki za ostatni miesiąc oraz potwierdzenie zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia (kserokopia druku ZUS ZCZA). Rejestrację zlecenia na aparat słuchowy można także przesłać za pośrednictwem poczty, dołączając do zlecenia kserokopię dowodu ubezpieczenia dziecka.

Oddział NFZ rejestruje zlecenie i oddaje lub odsyła ubezpieczonemu wraz z listą sklepów, w których zlecenie można zrealizować. Refundację otrzymuje od NFZ świadczeniodawca, który realizuje wnioski na podstawie umowy z NFZ, a nie ubezpieczony. W sklepie należy przedstawić zlecenie, wybrać aparat i pokryć różnicę między ceną aparatu a kwotą refundacji.

Zgodnie z prawem refundacja aparatu słuchowego przyznawana jest dzieciom raz na pięć lat do kwoty 1,5 tys. zł na aparat oraz 60 zł na wkładkę uszną. Przy obustronnym protezowaniu kwota refundacji wyniesie 3120 zł. Dzieci i młodzież pobierający naukę nie czekają w kolejce na realizację zlecenia.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej