Międzypaństwowe umowy podatkowe dotyczące rent i emerytur

Gazeta Prawna , autor: Janusz Fiszer , oprac.: GR

kwiecień 29, 2008

 
MIĘDZYPAŃSTWOWE UMOWY PODATKOWE DOTYCZĄCE EMERYTUR I RENT
 
Dwustronne umowy międzypaństwowe o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu, oparte na Konwencji Modelowej OECD zawierają również regulacje dotyczące opodatkowania emerytur i rent.

Artykuł 18 ust. 1 Konwencji Modelowej OECD stanowi, że emerytury, renty i inne podobne świadczenia otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym państwie z drugiego państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym państwie. Tym samym, podstawową zasadą w tym zakresie jest więc opodatkowanie emerytur i rent w państwie rezydencji podatkowej beneficjenta.

Jednak w odniesieniu do emerytur i rent wypłacanych z państwowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego państwa obowiązuje zasada odwrotna. Artykuł 18 ust. 2 Konwencji Modelowej OECD stanowi bowiem, że świadczenia otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym państwie z państwowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie, a więc w państwie, w których dochód ten powstał, czyli w tzw. państwie źródła.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 29 kwietnia 2008 r.