ZUS – zwrot nadpłaconych składek

Rzeczpospolita , autor: MAGDALENA JANUSZEWSKA , oprac.: GR

kwiecień 30, 2008


ZUS ODDA NADPŁACONE SKŁADKI

Pracownicy zlikwidowanych firm nie będą już musieli iść do sądu, aby odzyskać niepotrzebnie zapłacone składki. Wystarczy, że złożą wniosek do ZUS. Będą mogli przez dziesięć lat dochodzić ich zwrotu.

Od 8 maja taką możliwość daje im ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Ta sama nowelizacja przynosi jeszcze jedną zmianę – wydłuża okres dochodzenia zwrotu od ZUS nadpłaconych lub nienależnie opłaconych składek z pięciu do dziesięciu lat. Zrównuje więc go z okresem przedawnienia roszczeń ZUS wobec płatników.

Te zmiany powodują, że płatnik albo ubezpieczony będzie mógł dochodzić od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek z ostatnich dziesięciu lat.

Chodzi przede wszystkim o pracowników, którzy będą mogli dochodzić zwrotu części składek przez siebie sfinansowanych (emerytalnych i rentowych). Te nadpłaty zwykle dotyczą osób zatrudnionych w kilku miejscach. Składki emerytalne i rentowe odprowadza się bowiem do tzw. rocznego limitu podstawy wymiaru. Pracodawcy czasem więc niepotrzebnie płacą powyżej niego, bez świadomości, że inny płatnik też to robi.

Jeśli składki nadpłacił pracodawca, który już nie istnieje, to dziś ubezpieczony nie może się o nie ubiegać. W podobnej sytuacji jest pracownik, który zmienił posadę, a składki nadpłacił jego poprzedni pracodawca.

Kolejna grupa uprawnionych to osoby, które kiedyś prowadziły działalność gospodarczą, nadpłaciły wtedy składki, a dziś są np. pracownikami lub emerytami. Im ZUS będzie musiał zwrócić całość nadpłaconych składek.

ZUS zawiadomi ubezpieczonego o wysokości nienależnie opłaconych składek przez niego sfinansowanych. Osoba zainteresowana otrzymaniem nadpłaty (np. w formie przelewu na konto bankowe) będzie musiała w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek o jej zwrot.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 kwietnia 2008 r.