Chociaż sam wydatek nie jest kosztem, VAT można odliczyć

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 5, 2008


Rzeczpospolita z 5 maja 2008 r. zajęła się precedensowym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Adnimistracyjnego w Warszawie. W artykule cztamy m.in.:

CHOCIAŻ SAM WYDATEK NIE JEST KOSZTEM, VAT MOŻNA ODLICZYĆ
 
Uzależnianie prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony od przepisów o podatku dochodowym jest niezgodne z prawem wspólnotowym. Firma może więc odliczyć VAT z faktur dotyczących zaniechanej inwestycji, mimo że poniesione wydatki nie są kosztem uzyskania przychodu.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 kwietnia 2008 r.
Sąd uznał w nim, że art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jest sprzeczny z dyrektywą 2006/112/WE. Chodzi o zasadę, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Sprawa trafiła przed sąd w efekcie wniosku o interpretację, z którym wystąpiła Poczta Polska. Zapytała, czy może odliczyć VAT od wydatków związanych z zaniechaną inwestycją. Z ustawy o CIT wynika, że nie są one kosztem. Zdaniem Poczty nie przeszkadza to jednak w odliczeniu VAT, ponieważ art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT narusza zasadę neutralności podatku od towarów i usług. Jest więc sprzeczny z prawem wspólnotowym. Ograniczenia tego nie należy więc brać pod uwagę, a podatnik powinien bezpośrednio zastosować dyrektywę.

Zarówno urząd skarbowy, jak i izba skarbowa nie zgodziły się z tym stanowiskiem. Ich zdaniem w polskiej ustawie o VAT mogą występować wszystkie ograniczenia dotyczące jego odliczania, które obowiązywały w momencie wejścia do UE, czyli 1 maja 2004 r.

Sąd zgodził się z argumentami Poczty Polskiej i uchylił decyzję Izby Skarbowej w Warszawie. Uzasadnienie nie pozostawia żadnych wątpliwości.

– Artykuł 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jest sprzeczny z prawem wspólnotowym – stwierdził WSA w Warszawie. Podkreślił, że regulacje pozbawiające podatników prawa do oduczenia VAT muszą być ścisłe. Nie zgodził się ze stanowiskiem Izby Skarbowej w Warszawie, że przepisy przejściowe dyrektywy w sprawie VAT pozwalają na zachowanie w polskiej ustawie o VAT tego rodzaju ogólnych ograniczeń podstawowego prawa podatników, jakim jest możliwość obniżenia podatku należnego o naliczony.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 maja 2008 r.