Ekonomia społeczna szansą dla niepełnosprawnych

Rzeczpospolita , autor: A.h.b. , oprac.: GR

Maj 7, 2008


PRZEDSIĘBIORSTWA EKONOMII SPOŁECZNEJ A PROBLEMY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej (działają na zasadach ekonomicznych, lecz nie wyłącznie dla zysku, a dla rozwiązania konkretnego problemu społecznego) stają się coraz bardziej popularne w krajach starej Unii czy USA.

Zajmują się zwłaszcza tymi dziedzinami, w których państwo nie znajduje pełnej odpowiedzi na różne problemy społeczne, a klasyczny biznes nie schyla się po taką działalność ze względu na niski zysk. Chodzi o przedsięwzięcia rozwiązujące takie problemy, jak zatrudnianie osób niepełnosprawnych, społecznie odrzuconych czy emigrantów.

W Holandii, Francji czy Irlandii dla tego sektora pracuje już ok. 9 proc. ogółu zatrudnionych, w Polsce niespełna 4 proc.

Istnieją pomysły na finansowanie tego typu podmiotów w Polsce. Jeden z nich to przekazywanie 1 proc z CIT. Inny pomysł zakłada wykorzystanie części pieniędzy z Funduszu Pracy na nisko oprocentowane pożyczki dla wspierania takich inicjatyw. Ministerstwo Finansów krytycznie odnosi się do obu propozycji.

Jednym z przykładów „przedsiębiorstwa społecznego” w Polsce jest Stowarzyszenie Flandria, które za 2 zł składki miesięcznej zapewnia swoim członkom usługi medyczne.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 maja 2008 r.