Renta z komunikacyjnego OC

Rzeczpospolita , autor: Regina Skibińska , oprac.: GR

maj 8, 2008


RENTA Z KOMUNIKACYJNEGO OC

Poszkodowany może żądać renty, jeśli w wyniku wypadku utracił zdolność zarabiania lub jego potrzeby znacząco wzrosły. Renta na zwiększone potrzeby przyznawana jest wtedy, gdy z powodu obrażeń lub trwałego rozstroju zdrowia dana osoba musi regularnie wydawać więcej na ochronę zdrowia czy opiekę. Do pokrycia takich wydatków zobowiązany jest sprawca szkody, a co za tym idzie – towarzystwo, w którym wykupił polisę OC. Żeby otrzymać rentę, trzeba przedstawić ubezpieczycielowi zaświadczenie lekarskie wskazujące, jaki jest zakres zwiększonych potrzeb i jak długo te potrzeby mogą występować.

Jeżeli na skutek wypadku poszkodowany utracił zdolność do pracy zarobkowej (musi to udowodnić), może otrzymać rentę uzupełniającą. Występuje się o nią po zakończeniu leczenia, gdy można określić długotrwałe skutki wypadku i ich wpływ na możliwość pracy. Renta może być też przyznana w razie częściowej niezdolności do pracy. Jej wysokość ustala się, porównując dochody osiągane przed i po wypadku. Zazwyczaj towarzystwo uwzględnia rentę wypłacaną po wypadku przez ZUS (pomniejsza o nią swoje świadczenie).

Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą trwale niezdolnym do wykonywania wyuczonego zawodu, może żądać od towarzystwa pokrycia kosztów przygotowania do innego zawodu (np. opłacenia kursu, szkolenia, pomocy naukowych).

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 kwietnia 2008 r.