Kiedy przysługuje trzynastka

Rzeczpospolita , autor: Redakcja , oprac.: GR

maj 11, 2008


W rubryce „Prosto z wokandy” Rzeczpospolita publikuje omówienia ważnych wyroków sądów. Jeden z nich dotyczył wypłaty „trzynastki”. W artykule czytamy m.in.

KIEDY PRZYSŁUGUJE TRZYNASTA PENSJA

Przynajmniej sześć miesięcy pracy uprawniające do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok mierzymy faktycznym okresem pozostawania w zatrudnieniu – uznał Sąd Okręgowy w Łodzi.

To ważny werdykt, gdyż dotychczas Sąd Najwyższy kilkakrotnie stwierdzał, że chodzi o czas faktycznie przepracowany, kiedy zatrudniony przychodził do pracy, podpisywał się na liście obecności i wykonywał polecenia przełożonego (VII Pa 322/07).

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 maja 2008 r.