Czy refundacja składek ZUS rencisty jest przychodem z działalności gospodarczej?

Rzeczpospolita , autor: Paweł Małecki , oprac.: GR

maj 13, 2008CZY REFUNDOWANE SKŁADKI ZUS RENCISTY SĄ PRZYCHODEM Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Rencista prowadzący działalność od 1 stycznia 2008 r. musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Dostaje z PFRON refundację składek (emerytalnej i rentowej). Czy jest to jego przychód z działalności gospodarczej?

TAK

Rencista prowadzący działalność gospodarczą i opłacający w 2008 roku pełne składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i opcjonalnie chorobowe), a także składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może starać się o refundację z PFRON. Dotyczy to jednak tylko składek emerytalnych i rentowych. Jednym z warunków pozwalających otrzymać refundację jest zapłata tych składek przez rencistę w terminie.

Składki na ubezpieczenie społeczne są kosztem podatkowym z chwilą zapłaty. Podatnik może nie ujmować tych wpłat w kosztach uzyskania przychodu, lecz po wyliczeniu dochodu z działalności gospodarczej zmniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki. Jeśli w danym roku podatkowym ponosi stratę i nie ma innych źródeł przychodów, korzystniej jest rozliczać składki społeczne w kosztach uzyskania przychodu. Zwiększą one stratę, ale będzie można ją rozliczyć w następnych latach.

Jeśli chodzi o refundację składek, to od 1 stycznia 2007 r. nie obowiązuje już zwolnienie z podatku dochodowego refundacji otrzymywanych z PFRON. W związku z tym w momencie wpływu refundacji na rachunek bankowy podatnik powinien wykazać przychód z działalności gospodarczej. Wartość tę księgujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w pozycji pozostałe przychody.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 maja 2008 r.