Umorzone odsetki to przychód kredytobiorcy

Rzeczpospolita , autor: KPT , oprac.: GR

maj 13, 2008


UMORZONE ODSETKI TO PRZYCHÓD KREDYTOBIORCY

 
Osoba, której bank umarza wcześniej naliczone odsetki, uzyskuje przychód, który powinna opodatkować

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 25 kwietnia 2008 r. (nr IBPB2/415-
178/08/BJ/KAN-821/01/08/K AN-3740/04/08)  w sprawie wnioskodawcy, który zawarł z bankiem ugodę w sprawie
zasad spłaty swojego zadłużenia z tytułu przeterminowanego bezgotówkowego kredytu.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 maja 2008 r.