Zgodnie z prawem…

GŁOS KOSZALIŃSKI , autor: N , oprac.: GR

mar 8, 2007

Pracuję w firmie, w której zatrudnionych jest kilka osób niepełnosprawnych. Pracodawca w stosunku do nich stosuje pewne preferencje i przywileje, których nie mają pełnosprawni pracownicy. Pracownicy ci mają dłuższe przerwy w pracy. Nie jestem zawistny, ale zastanawiam się, czy takie postępowanie wobec osób niepełnosprawnych nie dyskryminuje sprawnych pracowników.

Nie. Prawo dopuszcza w pewnych przypadkach różnicowanie pracowników. Artykuł 183b par. 2 k. p. zawiera zamknięty katalog działań pracodawcy różnicujący pracowników, które nie naruszają zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Zasady tej nie naruszają np. działania pracodawcy podejmowane przez określony czas i zmierzające do wyrównania szans m.in. pracowników niepełnosprawnych, które mają zmniejszyć na ich korzyść występujące faktycznie nierówności. Ponadto nie naruszają zasady równego traktowania działania pracodawcy polegające na stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na jego wiek czy ochronę rodzicielstwa.