Bez zmian jedynie stare renty

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

maj 20, 2008


BEZ ZMIAN JEDYNIE STARE RENTY

Od początku przyszłego roku renty będą obliczane na nowych zasadach. Stracą osoby, które teraz zarabiają najmniej. Za to na rencie będzie można zarabiać bez ograniczeń.

Osoby, które wystąpią o przyznanie renty po 1 stycznia 2009 r., będą miały ją obliczoną według nowych skomplikowanych zasad. Inaczej niż dotychczas nie będzie ona obliczona na podstawie stażu pracy. O wysokości świadczenia zadecyduje kwota zwaloryzowanych składek zgromadzonych na koncie emerytalnym.

Jeśli jednak dana osoba nie przepracowała 30 lat, to na ostateczną wysokość jej renty złożą się również tzw. hipotetyczne składki ubezpieczeniowe, jakie wpłynęłyby na jej konto w latach brakujących do 30-letniego stażu. Uzyskana w ten sposób kwota składek zostanie podzielona przez prognozę dalszego trwania życia osoby w wieku 60 lat. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 100 proc. obliczonej kwoty, natomiast świadczenie dla osoby częściowo niezdolnej do pracy – tylko 75 proc.

Obliczona w ten sposób i wypłacana renta nie zmniejszy wartości konta ubezpieczonego. Gdy będzie przechodził na emeryturę, zostanie ona wyliczona ze wszystkich zgromadzonych na nim składek.

Nowela przewiduje, że przez pierwsze lata nowe renty zostaną (podobnie jak emerytury) objęte tzw. systemem bałwankowym. Chodzi o to, że w ciągu pięciu najbliższych lat tylko część renty będzie obliczana na nowych zasadach. W 2009 r. będzie to jedynie 20 proc. Udział nowej renty będzie rósł z każdym rokiem – do 30, 45, 60, 80 proc. – aż do 2014 r., kiedy to cała renta zostanie obliczona po nowemu.

Nowelizacja nie przewiduje zmian warunków, jakie musi spełnić osoba starająca się o rentę.

Osoby, które otrzymały renty na dotychczasowych zasadach nie powinny się martwić, że ZUS przeliczy ich świadczenia na nowo. Zgodnie z projektem nowe zasady obliczania
będą stosowane wyłącznie do ubezpieczonych urodzonych po 1948 r., którzy wniosek o rentę zgłoszą pierwszy raz po wprowadzeniu nowych regulacji.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 maja 2008 r.