Podmiot trzeci nie zapłaci podatków za naszą firmę

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 27, 2008

PODATKI TRZEBA PŁACIĆ OSOBIŚCIE

Zapłata podatku przez inną firmę nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania. Jest to bowiem obowiązek o charakterze osobistym, a porozumienia cywilnoprawne nie są skuteczne wobec organów podatkowych.

Tak wynika z niedawnej uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z wnioskiem o rozstrzygnięcie tego zagadnienia prawnego wystąpił do NSA sąd orzekający w sprawie spółki Rafin. W deklaracji VAT za październik 2004 r. wykazała ona zobowiązanie podatkowe w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Odpowiednia kwota wpłynęła w terminie na rachunek urzędu skarbowego. Szkopuł w tym, że na mocy umowy cywilnoprawnej wpłaciła ją inna spółka, informując na przelewie, że jest to kwota przekazana w imieniu firmy Rafin.

Rozpatrujący tę sprawę skład NSA stwierdził rozbieżności w orzecznictwie. Zwrócił się więc o ich rozstrzygnięcie w poszerzonym składzie. Ten przyznał rację organom podatkowym. Sąd wskazał, że zapłata podatku przez osobę trzecią nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania.

NSA podkreślił, że zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Z tego wyraźnie wynika, że jest to obowiązek o osobistym charakterze. Za taką interpretacją przemawia istota stosunku zobowiązaniowego w prawie podatkowym.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 maja 2008 r.