Nowe konkursy PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Służby Prasowe PFRON , oprac.: GR

czerwiec 3, 2008

Komunikat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 maja 2008 roku
OGŁOSZONE ZOSTAŁY KOLEJNE EDYCJE KONKURSÓW PFRON:

V edycja Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym „OTWARTE DRZWI”

VI edycja Ogólnopolskiego konkursu na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”

VI edycja Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Termin składania ofert konkursowych we wszystkich trzech konkursach to 25 lipca 2008 roku.

Więcej na stronie www.pfron.org.pl w zakładce INFORMACJE/KONKURSY 2008