Edukacja pracowników w kosztach firmy

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Tatomir , oprac.: GR

cze 3, 2008

W Rzeczpospolitej z 2 czerwca 2008 r. ekspert wyjaśnia wątpliwości dotyczące możliwości uwzględnienia w kosztach firmy wydatków na świadczenia dla pracowników. Jedno z poruszanych zagadnień dotyczy wydatków na edukację.

EDUKACJA PRACOWNIKÓW W KOSZTACH FIRMY 

Sfinansowaliśmy pracownikowi studia podyplomowe na kierunku rachunkowość. Firma zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg handlowych. Czy możemy zaliczyć czesne do kosztów.

TAK
Wydatek na dofinansowanie edukacji pracownika może być kosztem uzyskania przychodów, jeśli kierunek studiów ma związek z wykonywanymi w ramach stosunku pracy obowiązkami.

Wydaje się, że w tym wypadku można z łatwością taki związek wykazać.
Przypomnijmy, że podstawowym warunkiem zaliczenia wydatku do kosztów jest udowodnienie, że został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów (zachowania lub zabezpieczenia ich źródła).

Tak więc wydatki na dokształcanie (kurs, szkolenie, studia) powinny być związane z działalnością przedsiębiorcy. Mówiąc inaczej, musi wykazać, że podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika jest niezbędne do prowadzenia działalności i może przyczynić się do wzrostu przychodów. Tak też wynika z interpretacji organów podatkowych.

Przykładowo Urząd Skarbowy w Płocku w interpretacji z 13 marca 2006 r. (1419UPO-415-30/06/AS) uznał za koszt uzyskania przychodu wydatek pracodawcy prowadzącego działalność w zakresie usług fryzjersko-kosmetycznych na opłacenie połowy czesnego za dwuletni specjalistyczny kurs kosmetyczny jednej z pracownic.

Z kolei Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu w interpretacji z 20 stycznia 2006 r. (1424/ 2150/4111/415/79/05/01/06), dotyczącej wydatków na kurs języka angielskiego dla załogi, przyznał, że pozwoli to podjąć współpracę z kontrahentami zagranicznymi, uczestniczyć w międzynarodowych targach, a także stworzy możliwości zapoznawania się z literaturą fachową. Zatem wydatki te wiążą się z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorcę i można je zaliczyć do kosztów.

Również Izba Skarbowa w Warszawie nie miała wątpliwości, że znajomość języka angielskiego jest niezbędna w przypadku obsługi obcokrajowców oraz właściwej komunikacji z pacjentem korzystającym z usług medycznych. Bariera językowa może w znacznym stopniu ograniczać liczbę potencjalnych klientów i przez to możliwość wypracowania zysku (interpretacja z 17 stycznia 2008 r., IP-PB3-423-358/07-2/EM).

Ale już Izba Skarbowa w Opolu w interpretacji z 3 sierpnia 2007 r. (PDI/4270-0015/07/I/KB) uznała, że kierunek studiów politologia nie wykazuje bezpośredniego związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych na stanowisku inspektora ds. administracyjnych. Dlatego wydatki na częściowe sfinansowanie tych studiów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Zatem do kosztów działalności gospodarczej nie można zaliczyć wydatku na takie kształcenie, które nie jest niezbędne do jej prowadzenia i którego celem jest podniesienie ogólnego poziomu wiedzy pracownika.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej.