Odszkodowanie z brak refundacji składek ZUS

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

czerwiec 3, 2008


Rzeczpospolita z 30 maja 2008 r. kontynuuje temat problemów jakie mają renciści prowadzący działalność gospodarczą z uzyskaniem refundacji składek ZUS z PFRON. Artykuł omawia zasady ubiegania się o odszkodowanie. Czytamy w nim m.in.:

ZA ZALEGŁE REFUNDACJE MOŻNA WYWALCZYĆ I ODSZKODOWANIE, I ODSETKI

Przedsiębiorczy rencista, który nie dostał refundacji składek z PFRON, może skarżyć się na bezczynność organu do sądu administracyjnego oraz żądać odszkodowania przed sądem cywilnym.

Gdzie i jakie dokumenty trzeba złożyć

Postępowanie sądowo-administracyjne

Krok 1. Wysyłamy wezwanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aby usunął naruszenia prawa.

Krok 2. Składamy do wojewódzkiego sądu administracyjnego (za pośrednictwem PFRON) skargę, na bezczynność funduszu, gdy ten mimo wezwania nie wypłaci refundacji.

Krok 3. Występujemy do WSA z wnioskiem o nałożenie grzywny na PFRON, gdy fundusz nie wypłaci środków w terminie wskazanym przez sąd.

Postępowanie cywilne

Krok 1. Wysyłamy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wezwanie do zapłaty odszkodowania.

Krok 2. Składamy w sądzie cywilnym pozew o wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą wskutek niewypłacenia pieniędzy w terminie oraz wnioskujemy o zwolnienie z kosztów sądowych i ewentualnie ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej