Podróż służbowa – zwrot wydatków dla współpracowników

Rzeczpospolita , autor: Rafał Maciesza I Andrzej Ossowski , oprac.: GR

czerwiec 9, 2008

Rzeczpospolita z 9 czerwca 2008 r. publikuje odpowiedzi ekspertów na pytania dotyczące rozliczania wydatków ponoszonych w trakcie podróży służbowych. Wśród analizowanych problemów znajduje się również poniższy.

ZWROT WYDATKÓW PONOSZONYCH PRZEZ WSPÓŁPRACOWNIKÓW W TRAKCIE WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH

Osobom współpracującym ze spółką na podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło zwracamy wydatki na podróże służbowe. Czy można je zaliczyć do kosztów?

TAK
Zwrócone wydatki za podróż służbową zleceniobiorców oraz osób wykonujących umowę o dzieło możemy zaliczyć do kosztów podatkowych. Oczywiście wyjazdy muszą mieć związek z wykonywanym zadaniem. Ponadto zwrot wydatków powinna przewidywać umowa, na podstawie której współpracownik świadczy nam usługi.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej