Zaginięcie faktury – w którym miesiącu odliczyć podatek naliczony

Rzeczpospolita , autor: Marcin Szymankiewicz , oprac.: GR

cze 9, 2008

W KTÓRYM MIESIĄCU MOŻNA ODLICZYĆ PODATEK NALICZONY W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA FAKTURY

Z reguły firma może pomniejszyć VAT należny w okresie rozliczeniowym, w którym otrzyma duplikat faktury, lub w następnym. W praktyce możliwe są również odmienne rozwiązania.

Art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT mówi, że prawo do obniżenia podatku należnego powstaje zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Jeśli nie obniży podatku należnego w tym okresie, może – zgodnie z art. 86 ust. ii ustawy o VAT – zrobić to w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. W przypadku podatników rozliczających się w deklaracji VAT-7 okresem rozliczeniowym jest miesiąc.

Faktura może zaginąć lub zostać zniszczona:

– przed jej otrzymaniem przez nabywcę,

– po jej otrzymaniu i skorzystaniu przez nabywcę z prawa do odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego,

– po jej otrzymaniu przez nabywcę, lecz przed skorzystaniem z prawa do odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego.

Jeśli nabywca nie otrzymał pierwotnej faktury, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał duplikat, bądź w rozliczeniu za okres następny.

Jeśli jednak nabywca otrzymał pierwotne faktury i odliczył zawarty w nich podatek naliczony, a następnie uległy one zniszczeniu lub zaginęły, to otrzymanie duplikatu faktury nie jest odrębną podstawą do odliczenia podatku naliczonego.

Kontrowersje wywołuje ustalenie terminu na obniżenie podatku należnego o naliczony, gdy podatnik wprawdzie otrzyma pierwotną fakturę, lecz ulegnie ona zniszczeniu lub zaginie przed skorzystaniem z prawa do odliczenia podatku naliczonego. W takim wypadku część organów podatkowych uważa, że podatnik ma prawo pomniejszyć podatek należny w okresie rozliczeniowym, w którym otrzyma duplikat faktury, lub w okresie następnym (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 12 grudnia 2007 r., IPPP1/443-516/07-02/AW). Niektóre twierdzą jednak że w takiej sytuacji prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje z chwilą otrzymania pierwotnej faktury, a nie jej duplikatu.

Problem ten można rozwiązać. Trzeba odliczyć podatek naliczony w terminie właściwym dla pierwotnej faktury również w stosunku do jej duplikatu. Rozwiązanie to jest jednak możliwe tylko, gdy duplikat faktury zostanie uzyskany najpóźniej w następnym okresie rozliczeniowym (np. miesiąc) po otrzymaniu pierwotnych faktur.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 czerwca 2008 r.

Dziesiątki tego typu zagadnień zostanie omówionych na szkoleniu:

„Podatki w 2008 roku – VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Nowości, prawidłowe stosowanie przepisów, ostatnie interpretacje, bieżące problemy, planowane zmiany.” – Warszawa (14 lipca 2008 r.), Poznań (15 lipca 2008 r.)

zobacz więcej »