Zwrócone składki są przychodem podwładnego

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

cze 12, 2008


ZWRÓCONE SKŁADKI SĄ PRZYCHODEM PODWŁADNEGO
 
Nadpłacone i zwrócone pracownikowi składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są jego przychodem. Pracodawca musi więc doliczyć je do jego wynagrodzenia i pozostałych jego przychodów oraz pobrać zaliczkę na podatek. I to w miesiącu, w którym pieniądze zostały zwrócone pracownikowi. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie  (IPPB2/415-J08/08-4/AS).

Według fiskusa zwrócona za pośrednictwem pracodawcy kwota nadpłaconych składek nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, stanowi natomiast podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 czerwca 2008 r.