Jednoosobowa firma zawiesi działalność

Rzeczpospolita , autor: Zofia Jóźwiak , oprac.: GR

cze 15, 2008


JEDNOOSOBOWA FIRMA ZAWIESI DZIAŁALNOŚĆ
 
Sejm ulżył małym firmom. Jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy prowadzą tylko sezonową działalność, najprawdopodobniej już w tym roku będą mogli skorzystać z możliwości jej zawieszania. Pozwoli na to nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przyjęta wczoraj przez Sejm.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie będzie opłacał ubezpieczenia chorobowego ani wypadkowego, a sam zdecyduje, czy odprowadzi składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie będzie miał też obowiązku składania deklaracji.

Działalność można będzie zawiesić najdłużej na dwa lata. W tym czasie nie będzie można osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej (pozarolniczej). Wolno będzie natomiast sprzedawać własne środki trwałe czy wyposażenie firmy. Do zainteresowanego będzie mogła też zawitać kontrola na takich samych zasadach jak do normalnie funkcjonujących firm.

Zawieszenie nie zwolni z uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych czy administracyjnych związanych z wstrzymaną działalnością.

Zawieszenie obowiązywać będzie od dnia zgłoszenia, a gmina w ciągu tygodnia powiadomi o tym ZUS i urząd skarbowy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 czerwca 2008 r.