Choroba podczas wypoczynku

Rzeczpospolita , autor: K.T. , oprac.: GR

cze 15, 2008


Rzeczpospolita z 13 czerwca 2008 r. publikuje kolejną porcję pytań zadawanych przez czytelników na które odpowiadają eksperci. Wśród poruszanych problemów analizowany jest również poniższy.

CHOROBA PODCZAS WYPOCZYNKU PRZESUWA URLOP NA PÓŹNIEJ

Czy możemy wycofać zwolnienie lekarskie na prośbę pracownika. Zachorował on podczas urlopu i przesłał zaświadczenie, ale potem doszedł do wniosku, że woli pensję za urlop niż zasiłek. Co robić?

Zatrudniony przedstawił zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA z powodu choroby, która powstała w trakcie urlopu wypoczynkowego. Następnie wystąpił o zwrot zaświadczenia zdrowotnego i przywrócenie urlopu wypoczynkowego, za który przysługuje wyższa rekompensata. Nie możemy jednak spełnić takiego życzenia. Zgodnie bowiem z art. 165 kodeksu pracy choroba wypadająca podczas wypoczynku przekłada wykorzystanie reszty urlopu na później. Jeżeli podwładny chorowałby w czasie urlopu wypoczynkowego, ale nie przedstawił zwolnienia lekarskiego, szef nie miałby podstaw do skrócenia urlopu.

Reasumując, przedstawiając pracodawcy zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA, zainteresowany musi się liczyć z tym, że za czas absencji otrzyma wynagrodzenie za czas choroby (do 33 dni w roku kalendarzowym) albo zasiłek chorobowy.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej


Dziesiątki zagadnień dotyczących rozliczania zatrudniownych niepełnosprawnych pracowników (również z ZUS) zostatnie omówionych na szkoleniu:

„Problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz rehabilitacji zawodowej w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Liczenie płac, rozliczenia z ZUS oraz pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowań i refundacji z PFRON.”

Bydgoszcz (20 czerwca 2008 r.), Kraków (23 czerwca 2008 r.), Katowice (24 czerwca 2008 r.), Łódź (30 czerwca 2008 r.), Wrocław (1 lipca 2008 r.), Szczecin (28 lipca 2008 r.), Poznań (29 lipca 2008 r.)

zobacz więcej »