Czas na zmiany w KRUS…

PULS BIZNESU , autor: ARKADIUSZ PROTAS , oprac.: GR

mar 8, 2007

Wczorąj Gazeta Wyborcza" poinformowała o rzekomej propozycji korupcyjnej wobec prezesa KRUS ze strony doradcy w gabinecie politycznym ministra rolnictwa Małgorzaty Gut. Z kolei Andrzej Lepper i Małgorzata Gut odrzucili informacje GW, o nieetyczne działania oskarżając odwołanego prezesa KRUS Dariusza Rohde.

Niezależnie od oceny sprawy, upublicznione informacje każą po raz kolejny przypomnieć, że KRUS jest niepotrzebny, a jego dalsze utrzymywanie szkodliwe i to co najmniej z dwóch powodów:

i utrzymywanie systemu, w którym część Polaków finansuje emerytury drugiej części jest moralnie dyskusyjne, ekonomicznie nieuzasadnione (15 mld zł dotacji w tym roku!) i deprawujące; > w agencjach państwowych, które wiążą się z zarządzaniem ogromnymi środkami finansowymi zawsze będzie dochodziło do patologii.

Składki emerytalne rolników, po wprowadzeniu obowiązku ich płacenia, powinny być zbierane przez ZUS i to on powinien wypłacać rolnicze emerytury. Należy to robić stopniowo. Cały proces może potrwać około pięciu lat. Nie postulujemy też nagłego wprowadzenia obowiązku płacenia składek emerytalnych przez rolników. Zdajemy sobie sprawę, że to byłaby trudna politycznie decyzja, ale jest ona niezbędna do oczyszczenia państwa z patologii i do uzdrowienia systemu gospodarczego.

Więcej Puls Biznesu.