Nagrody dla kontrahentów nie są obciążone VAT

Rzeczpospolita , autor: EWA NOWICKA , oprac.: GR

czerwiec 16, 2008


NAGRODY DLA KONTRAHENTÓW NIE SĄ OBCIĄŻONE VAT
 
Skoro przekazanie kontrahentom bez wynagrodzenia nagród rzeczowych nie jest dostawą towarów, nie trzeba płacić od niego VAT. Orzekł tak WSA w Szczecinie w wyroku z 29 maja 2008 r. (I SA/Sz 52/06).

Spółka wystąpiła z wnioskiem o pisemną interpretację. Chciała przeprowadzić akcję promocyjną wśród swoich kontrahentów i ich pracowników. Miała ona polegać na tym, że w zamian za składanie zamówień kontrahenci i ich pracownicy otrzymywać będą punkty. Zgromadzenie określonej liczby punktów premiowane będzie nagrodami rzeczowymi.

Urząd skarbowy stwierdził, że przekazanie nagród będzie dostawą towarów. VAT trzeba zatem zapłacić. Spółka wniosła zażalenie.

WSA przyznał jej rację i uchylił zaskarżoną decyzję.
W stanie prawnym po 31 maja 2005 r. przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele z nim związane nie stanowi dostawy towarów.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 czerwca 2008 r.