Rozliczanie wydatków na taksówki

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

cze 16, 2008


Rzeczpospolita z 16 czerwca publikuje materiał dotyczący rozliczania wydatków nie udokumentowanych fakturą. Jeden z poruszanych problemów dotyczy kosztów przejazdu taksówkami. W artykule czytamy m.in.:

ROZLICZANIE WYDATKÓW NA TAKSÓWKI – LEPIEJ ZACZEKAĆ NA FAKTURĘ
 

Jeśli jeździmy w celach służbowych taksówką, warto wziąć od kierowcy fakturę. Albo przygotować dodatkowe dowody. Sam paragon może bowiem urzędowi nie wystarczyć.

O rozliczenie kosztów zapytała firma doradcza, której przedstawiciele jeździli taksówkami do klientów. Uważa, że wydatki można zaksięgować na podstawie paragonów. Zdaniem urzędu sam paragon nie wystarczy. Nie wskazuje bowiem, kto poniósł wydatek. Jak czytamy w interpretacji Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 7 marca 2006 r. (1435/DP1/423-116/05/MP): jedynie w sytuacji, gdy podatnik oprócz paragonu na zakup towaru lub usługi posiada inne dowody pozwalające na powiązanie z wymienioną na paragonie wykonaną usługą i wskazujące na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkiem a osiąganiem przychodów (funkcjonowaniem podatnika), wydatek ten może zostać uznany za koszt podatkowy.

Jakie dowody powinien przygotować podatnik Zdaniem Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (interpretacja z 8 czerwca 2006 r., 1471/DPD1/423-50/06/KK) może to być wewnętrzna dokumentacja niezbędna do tego, aby pracodawca zaakceptował i zwrócił wydatek pracownikowi. Tak robiono w spółce świadczącej usługi księgowe, gdzie pracownicy na specjalnym formularzu wskazywali rodzaj dowodu i wydatku oraz kod projektu, którego dotyczył. Czasami koszty przejazdów dokumentowali paragonami. Weryfikował je i akceptował menedżer odpowiedzialny za prowadzenie danego projektu. Jak argumentowała spółka, w przypadku przejazdów taksówkami zdarza się, że wystawienie faktury wiąże się z istotnymi nakładami czasowymi niewspółmiernymi do kwoty należnej z tytułu usługi i do czasu podróży, zaś natura usług taksówkarskich oraz rozdrobnienie rynku uniemożliwiają w praktyce otrzymanie indywidualnych faktur w późniejszym terminie”.

Urząd zaakceptował taki system rozliczenia. Podkreślił, że wadliwość dowodu księgowego nie dyskwalifikuje z góry wydatku.

Ale niektóre organy podatkowe są bardziej zasadnicze. Przykładem jest interpretacja Izby Skarbowej w Gdańsku z 21 sierpnia 2006 r. (BI/4218-0014/06). Spółka zaliczała do kosztów wydatki na taksówki na podstawie paragonów opisanych dodatkowo przez pracowników (wskazanie trasy i celu podróży). Niekiedy pracownicy dołączali do wydruków z kasy dodatkowe oświadczenia. Zarówno urząd, jak i izba skarbowa stwierdziły, że nie są to wystarczające dowody do rozliczenia w kosztach poniesionych wydatków. Nie wynika bowiem z nich, że spółka jest nabywcą usługi.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej.