Wybrano władze KIG-R

KIGR , autor: Marcin Szulc , oprac.: GR

cze 18, 2008


Komunikat Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej z dnia 17 czerwca 2008 r.

XVI ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KIG-R

W dniu 17 czerwca 2008 r. odbyło się w Warszawie XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczo Rehabilitacyjnej.

Porządek obrad posiedzenia obejmował m.in.:

 • Wybory Organów i Komisji W.Z.,
 • Referat sprawozdawczo-programowy, który wygłosił Prezes Izby, Włodzimierz Sobczak,
 • Sprawozdanie finansowe Izby za 2007 r. i sprawozdanie z wyników kontroli działalności Izby przeprowadzonych w 2007 r., które zaprezentował Wiceprezes Izby, Henryk Wójcik,
 • Ocenę Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Izby w 2007 r. oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w latach 2004 – 2007, które przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiesław Hajac,
 • Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w latach 2004 – 2007, które przedstawiła Przewodnicząca Sądu, Justyna Kudaj,
 • Wybory Prezesa Izby, członków Komisji Rewizyjnej, wybory członków Rady Izby oraz wybory członków Sądu Koleżeńskiego.
 • Projekt zmian w statucie Izby, który referował Przewodniczący Komisji Statutowej powołanej przez Radę Izby, Bolesław Nowak. Po prezentacji odbyło się głosowanie, w którym projekt nie uzyskał kwalifikowanej większości 2/3 głosów zgodnie z obowiązującym Statutem Izby i tym samym proponowane zmiany nie weszły w życie.

Wszystkie organy Izby uzyskały absolutorium Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

Gościem XVI Walnego Zgromadzenia Członków KIG-R był Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosław Duda, który w swoim wystąpieniu przedstawił bieżące informacje dotyczące nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie tzw. generalnego wyłączenia blokowego, a także jego ewentualny wpływ na polskie prawodawstwo w zakresie zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W trakcie obrad odbyły się wybory do organów Izby nowej kadencji:

 • Prezesem KIG-R został Włodzimierz Sobczak.
 • Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Grzegorz Barczyński, Wiesław Hajac, Andrzej Morawski, Henryk Musielak, Jan Tomczak,
 • Członkami Rady Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej zostali:

– z Oddziału Dolnośląskiego – Julian Kołodziej i Jerzy Kowalew,

z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego – Witold Bielecki i Bogusław Sędzicki,

z Oddziału Lubuskiego – Maria Makowiecka,

z Oddziału Łódzkiego – Henryk Wójcik i Grzegorz Smużny,

z Oddziału Małopolskiego – Andrzej Goździewski i Zdzisław Kozioł,

z Oddziału Mazowieckiego – Jadwiga Rusztecka, Roman Osiński i Bogdan Szulc,
z Oddziału Podkarpackiego – Jan Jarmołowicz i Stanisław Kluz,

z Oddziału Pomorskiego – Sławomir Daszuta,

z Oddziału Północno-Wschodniego – Tadeusz Szanter,

z Oddziału Śląskiego – Edmund Pazurek, Jerzy Cieślar i Stanisław Grześkowiak,

z Oddziału Świętokrzyskiego – Sławomir Florczak,

z Oddziału Wielkopolskiego – Józef Borowiak, Bolesław Nowak, Józefa Spychała i Jacek Wichłacz,

z Oddziału Zachodniopomorskiego – Krzysztof Salitra i Wiktor Moś,

z Województwa Podlaskiego został Ryszard Zyskowski.

 • Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali: Janusz Grzyb, Marzena Jurczyk, Jan Kowalów, Justyna Kudaj, Zdzisław Pietkiewicz.