Promocja zatrudniena – nowelizacja ustawy

Rzeczpospolita , autor: Służby Prasowe MPiPS , oprac.: GR

cze 18, 2008


W związku z przekazaniem projektu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do konsultacji międzyresortowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwołało konferencję.

NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA

– Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dziś zostanie wysłana do konsultacji międzyresortowych i do partnerów społecznych – powiedziała podczas konferencji prasowej Minister Jolanta Fedak. – Nowelizacja ma zwiększyć skuteczności instytucji rynku pracy, tak, aby zaktywizować zawodowo jak największą liczbę bezrobotnych.

Główne cele ustawy to:

ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, w tym: młodym, starszym, z deficytami kwalifikacji, z długą przerwą w zatrudnieniu, powracającym z emigracji zarobkowej

ułatwienie pozostania w zatrudnieniu osobom zagrożonym zwolnieniami

przeciwdziałanie słabnącej podaży pracowników na krajowym rynku pracy, w tym uproszczenie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, dostosowanie regulacji do zwiększonej mobilności pracowników i funkcjonowania Polski w obszarze Schengen

dodatkowo: poprawa efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz stworzenie lepszych warunków dla absorbcji środków unijnych na cele prozatrudnieniowe.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została uchwalona w kwietniu 2004 roku na kilka dni przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Zastąpiła obowiązującą od prawie dziesięciu lat ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Wówczas wydawało się, że nowe przepisy zapewnią sprawne rozwiązywanie problemów, jakie pojawiły się na rynku pracy i przejawiały się w postaci ponad 3-milionowego bezrobocia.

przeczytaj cały materiał, pobierz projekt ustawy
>>