ZUS – zerowe raporty za miesiąc bez wypłaty

Rzeczpospolita , autor: MICHAŁ JAKUBOWSKI , oprac.: GR

cze 19, 2008


ZA MIESIĄC BEZ WYPŁATY CZĘSTO PRZEKAZUJEMY ZEROWE RAPORTY
Rzeczpospolita/ 18.06.08

Firmy nie muszą składać w trybie korekty zerowych raportów ZUS RZA za któryś z miesięcy 2004 r., kiedy nie wypłaciliśmy zleceniobiorcy wynagrodzenia. Mają prawo żądać, by zrobił to sam ZUS.

Osobę podlegającą ze zlecenia tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu zgłaszamy do ZUS na druku ZUS ZZA z kodem tytułu do ubezpieczeń 04 xx xx, a po zakończeniu współpracy wyrejestrowujemy na formularzu ZUS ZWUA. Należne za nią składki zdrowotne wykazujemy w raporcie ZUS RZA z kodem 04 xx xx.

Raport ten składamy za każdy miesiąc trwania umowy-zlecenia. Jeżeli w danym miesiącu firma nie wypłaciła wykonawcy żadnego wynagrodzenia, przekazujemy za niego raport ZUS RZA z zerową podstawą wymiaru i kwotą składki na to ubezpieczenie.

W 2004 r. ZUS informował jednak, że nie musimy składać zerowych dokumentów za zleceniobiorców objętych wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym za miesiące, kiedy nie uiściliśmy im wynagrodzenia. Stanowisko to się zmieniło w 2006 r., kiedy to ZUS nakazał ponownie składać raporty ZUS RZA za każdy miesiąc.

Za miesiące w 2004 r.,  w których zleceniobiorcom nie było wypłacane wynagrodzenie
płatnicy powinni w trybie korekty złożyć zerowe raporty ZUS RZA. Mogą jednak odmówić, ale wtedy powinni powiadomić zakład, że postępował zgodnie z obowiązującą wówczas instrukcją autorstwa samego ZUS i że to właśnie on sam powinien zrobić te korekty. ZUS może bowiem sporządzać z urzędu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych, imienne raporty miesięczne oraz korygować błędy.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 czerwca 2008 r.