Nowy Prezes PFRON

www.popon.pl , autor: POPON , oprac.: GR

cze 20, 2008


NOWY PREZES PFRON

Wojciech Skiba został nowym prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na stanowisku zastąpił Mariana Leszczyńskiego.

Dr Wojciech Skiba jest pracownikiem Zakładu Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktoryzował się na Wydziale Nauk Społecznych UW w 2003 r., temat pracy to: „Pozarolnicza aktywność ekonomiczna niepełnosprawnych mieszkańców wsi (na przykładzie województwa dolnośląskiego)”.