Nowe kody ubezpieczeniowe

Rzeczpospolita , autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

czerwiec 22, 2008


NOWE KODY UBEZPIECZENIOWE W DOKUMENTACH DLA ZUS
Rzeczpospolita/20.06.2008/PJ

Od lipca zmienią się niektóre kody wykorzystywane przez firmy przy wypełnianiu dokumentów dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie z 4 grudnia 1998 r..

W projekcie zakłada się zmianę jednego załącznika spośród 20 wymienionych w rozporządzeniu z 1998 roku. Chodzi o załącznik nr 20 – Kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych.

W części I. Kody tytułu ubezpieczenia dodano m.in. trzy kody: 01 13, O2 13 i 05 13 odnoszące się do osób niepełnosprawnych. Zmiana ta wynika z art. 11 ustawy z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji (…).

Zmiana załącznika będzie miała wpływ na wypełnianie dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZIUA.

pobierz tekst rozporządzenia >>

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 czerwca 2008 r.Więcej tego typu zagadnień zostanie omówionych na szkoleniu:

„Problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz rehabilitacji zawodowej w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Liczenie płac, rozliczenia z ZUS oraz pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowań i refundacji z PFRON.”

zobacz więcej >>