Wolno zatrudnić emeryta na stałe

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

cze 22, 2008

WOLNO ZATRUDNIĆ EMERYTA NA STAŁE
Rzeczpospolita/20.06.2008/KT

W związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę pracownica planuje rozwiązanie z nami umowy o pracę. Następnego dnia chcemy ją ponownie zatrudnić. Czy w tej sytuacji musi ona zawiesić emeryturę, czy też będzie ją pobierać obniżoną? Czy możemy z nią podpisać angaż na czas nieokreślony?

Nie jest konieczne rozwiązanie umowy o pracę do uzyskania emerytury. Pracownica może złożyć wniosek o emeryturę i uzyskać pozytywną decyzję bez rozwiązywania umowy. To ostatnie jest natomiast warunkiem podjęcia wypłaty emerytury przez ZUS.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zawrzeć z byłym pracownikiem emerytem nową umowę, nawet od następnego dnia po ustaniu poprzedniej. Może to być zarówno umowa na czas określony, jak i bezterminowa.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 czerwca 2008 r.