Ustawa antydyskryminacyjna w Sejmie

Niepelnosprawni.pl , autor: Filip Miłuński , oprac.: GR

cze 24, 2008


PROJEKT USTAWY ANTYDYSKRYMINACYJNEJ W SEJMIE
www.niepelnosprawni.pl/23.06.2008/Filip Miłuński

W Sejmie RP odbyła się pierwsza debata nad projektem Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. 84% z zebranych w Sali Kolumnowej Sejmu kilkuset przedstawicieli organizacji pozarządowych opowiedziało się za stworzeniem jednej, parasolowej organizacji, która jako reprezentacja całego środowiska poprowadzi dalej projekt.

Taka parasolowa organizacja okazała się kluczem do uchwalenia ustawy antydyskryminacyjnej w Wielkiej Brytanii.

– Nasza organizacja Radar reprezentuje całe środowisko osób niepełnosprawnych. Choć współpraca nie zawsze była łatwa to właśnie dzięki zjednoczeniu środowiska byliśmy równorzędnym partnerem w rozmowach z Rządem i osiągnęliśmy sukces – przekonywała zebranych Liz Sayce, Dyrektor Generalny Królewskiego Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawności i Rehabilitacji (RADAR).

Organizacje Pozarządowe potrafią znacznie lepiej niż Rząd reprezentować interesy osób niepełnosprawnych. Wierzę, że ten projekt zostanie zrealizowany – powiedziała Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak.

Projekt Ustawy został przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji we współpracy z Senatem RP i Ambasadą Brytyjską w Warszawie. Ustawa ma być pierwszym w Polsce aktem prawnym regulującym w jednym dokumencie zasady oraz środki służące wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością we wszystkich najważniejszych sferach życia.

– Podjęcie w Polsce działań mających na celu przygotowanie nowego prawa dla osób z niepełnosprawnością jest bardzo ważne, a porównanie z doświadczeniami innych krajów i szerokie konsultacje są niezwykle istotne. Jest jedna ważna lekcja, której Wielka Brytania nauczyła się przez ostatnie lata: dobre prawo ma pozytywny wpływ na całe społeczeństwo i korzystają z niego wszyscy – zarówno osoby sprawne, jak i z niepełnosprawnością. W Polsce również nadszedł czas na zmiany – powiedziała Jane Cordell, pierwsza sekretarz Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

przecztytaj cały artykuł >>

pobierz projekt ustawy >>