Nowe zasady wspierania pracodawców osób niepełnosprawnych

Info Baza , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

cze 27, 2008


Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

NOWE ZASADY WSPIERANIA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W ŚWIETLE ZAPISÓW NOWEGO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WE ORAZ PROJEKTU NOWELIZACJI POLSKIEJ USTAWY O REHABILITACJI (…)
***
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS WYPEŁNIANIA FORMULARZY
INF-D-P I INF-U-P

***
BIEŻĄCE PROBLEMY W OBSŁUDZE SYSTEMÓW SODiR I EXPERT


Komisja Wspólnoty Europejskiej podjęła nowe rozporządzenie ustalające warunki udzielania pomocy na zatrudnienie. Nowe rozporządzenie wymusza na Polsce wprowadzenie zasadniczych zmian w funkcjonowaniu firm zatrudniających osoby niepełnosprawne.

MPiPS przedstawiło 29 lipca 2008 r. projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dostosowujący polskie przepisy do nowych rozwiązań UE. Obecnie projekt ustawy, która powinna wejść w życie 1 stycznia 2009 r. jest przedmiotem konsultacji społecznych. Na szkoleniu zostaną przedstawione wszystkie najważniejsze rozwiązania, jakie ma wprowadzić ustawa oraz ich konsekwencje dla pracodawców.

C
i
ągle jeszcze popełniane są błędy przy w wypełnianiu dokumentów Inf-D-P i Inf-U-P, nadal część zagadadnień budzi wątpliwości. Omówienie najczęściej popełnianych błędów oraz wyjaśnienie kontrowersji, pozwoli Państwu jeszcze raz surowo spojrzeć na sporządzaną dotąd dokumentację. Może to Państwa uchronić od konieczności dokonywania większych zwrotów w 2009 roku. Może być również tak, że dowiedzą się Państwo o dodatkowych środkach, których istnienia nie byli Państwo świadomi.

Osoby, które będą chciały uzyskać poradę lub wyjaśnić wątpliwości dotyczące korzystania z Systemów SODiR i Expert, będą miały taką możliwość w trzeciej części szkolenia.


PROWADZĄCY

Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

Łukasz Andrzejewski – ekspert firmy Info Baza. Od kilku lat współpracuje z setkami pracodawców podczas pozyskiwania i rozliczania dofinansowań i refundacji. Współtwórca aplikacji Expert.


TERMIN I MIEJSCE

25 września 2008 r. – Wrocław
Art Hotel
ul. Kiełbaśnicza 20
mapka z dojazdem

26 września 2008 r. Katowice
Hotel Katowice
Al. Korfantego 9
mapka z dojazdem

2 października 2008 r. Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9,
mapka z dojazdem

3 października 2008 r. Łódź
Hotel Reymont
ul. Legionów 81
mapka z dojazdem

9 października 2008 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
mapka z dojazdem

10 pażdziernika 2008 r. Poznań
Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34A
mapka z dojazdem

23 października 2008 r. Kraków
Hotel ROKK
ul. Rzemieślnicza 20
mapka z dojazdem

24 października 2008 r. Rzeszów
Biblioteka UR
ul. Cegielniania 12
mapka z dojazdem

6 listopada 2008 r. Olsztyn
Hotel Gromada
Pl. Konstytucji 3 Maja 4
mapka z dojazdem


7 listopada 2008 r. – Gdańsk
Hotel DAL
ul. Czarny Dwór 4
mapka z dojazdem

HARMONOGRAM GODZINOWY

9.30 – 10.00 − przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 − zajęcia
11.30 – 11.45 − przerwa kawowa
11.45 – 13.15 − zajęcia
13.15 – 14.00 − przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 − zajęcia
15.00 − 15.10 − przerwa
15.10 − 16.00 − zajęciaPROGRAM RAMOWY


1. Nowe Rozporządzenie Komisji WE w sprawie pomocy na zatrudnienie:

zakres stosowania rozporządzenia;

zatrudnienie chronione;

formy pomocy i jej wielkość;

koszty kwalifikowane i intensywność pomocy

– nowe wkaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

2. Omówienie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 29 lipca 2008 r.

– zrównanie wysokości pomocy dla zakładów pracy chronionej i pracodawców otwartego rynku;

– brak odrębnego dofinansowania wynagrodzeń i refundacji składek ZUS;

– nowe progi pomocy publicznej w zależności od stopnia niepełnosprawności i schorzeń specjalnych;

– porównanie wysokości dofinansowań w obecnym i proponowanym reżimie prawnym;

– brak możliwości przekazania na zfron nadwyżki dofinansowania nad wynagrodzeniem;

– rekompensaty podwyższonych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych jako kompetencje starostów?

– odejście od obowiązku rocznego rozliczenia pomocy;

– pomoc na cały okres zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika;

– powrót możliwości uzyskiwania pomocy dla emerytów;

– zatrudnienie netto i wzrost zatrudnienia netto w okresie poprzednich 12 miesięcy;

– odsetki za zbyt niski poziom (dla pracodawcy) i zbyt wysoki (dla PFRON) poziom pomocy publicznej;

– pomoc tylko dla jednego pracodawcy, u którego jest zatrudniona osoba niepełnosprawna.

3. Najczęściej popełniane błędy w wypełnianiu Inf-D-P i Inf-U-P:

wyliczanie najniższego pułapu intensywności pomocy;

wyliczanie dofinansowań i refundacji;

wyliczenie przeciętnego wymiaru czasu pracy;

liczba dni w zatrudnieniu niepełnosprawnego, a okres zatrudnienia;

wynagrodzenie osiągane oraz pomniejszenia wynagrodzeń;

podstawa wymiaru składek.

4. Bieżące problemy w obsłudze systemów SODiR i Expert.


PROGRAM SZKOLENIA MA CHARAKTER AUTORSKI I PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJKOSZT SZKOLENIA

350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.


CENA OBEJMUJE

Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.


WARUNKI ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>


REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.


DODATKOWE INFORMACJE

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70; e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Marzena Urbanowicz – tel. 061 640 23 20 w. 37; e-mail: m.urbanowicz@info-baza.plInfo Baza Sp. z o.o.

Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574