Od zwróconych wydatków nie powinno być podatku…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

mar 8, 2007

Jeśli w wyniku wypadku uszkodzony zostanie firmowy samochód objęty ubezpieczeniem AC, poniesione straty (wydatki na remont) zaliczymy do kosztów, ale odszkodowanie od ubezpieczyciela będzie dochodem do opodatkowania. Gdy AC nie mamy, straty nie rozliczymy w kosztach, ale urząd skarbowy może upomnieć się o podatek od odszkodowania uzyskanego z OC sprawcy wypadku

przez ubezpieczyciela bezpośrednio wykonawcy naprawy. Jak wyjaśnii Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna w piśmie z 11 maja 2006 r. (PDI415/1/105/36/06), w takiej sytuacji podatnik uzyskuje przychód z działalności gospodarczej, tak jakby osobiście otrzymał odszkodowanie – w dacie otrzymania pieniędzy przez wykonawcę naprawy. Niezależnie od tego, że za fakturę zapłacił ubezpieczyciel, a nie bezpośrednio sam podatnik, ma on prawo zaliczyć kwotę z niej wynikającą w ciężar kosztów (gdy samochód był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym AC) w kwocie netto, jeśli przysługuje mu prawo do odliczenia VAT.

Czy rzeczywiście powinno być ono opodatkowane Przedsiębiorcy mają co do tego wątpliwości.

– Dokonaliśmy naprawy powypadkowej samochodu firmy nieobjętego AC, więc nie zaliczyliśmy faktur do kosztów uzyskania przychodów. Ubezpieczyciel sprawcy wypłacił odszkodowanie na pokrycie kosztów naprawy. Czy może mieć tu zastosowanie art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mówiący, że nie podlega opodatkowaniu zwrot wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów – pyta czytelnik DF.

Co wynika z przepisów

Z art. 23 ust. i pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) i art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) wynika, że nie są kosztem uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Inny istotny przepis to art. 14 ust. 2 pkt 12 updof. Mówi on, że przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z tą działalnością. Analogicznej regulacji nie znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychodem osoby prawnej są jednak – wedle ogólnej reguły – otrzymane pieniądze, oczywiście o ile można je uznać za jej przysporzenie majątkowe.

W obu ustawach znajdziemy też normę, na którą powołuje się czytelnik – że nie zalicza się do przychodów zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu" (art. 14 ust 3 pkt 3a updof i art. 12 ust. 4 pkt 6a updop).

Więcej Rzeczpospolita.