Płatnicy musieli zapłacić, a teraz nie mogą odzyskać…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

mar 8, 2007

Płatnicy musieli zapłacić, a teraz nie mogą odzyskać

Pracodawca lub zleceniodawca, który nie pobrał zaliczki na podatek od wypłacanego wynagrodzenia, błędnie mniemając, że jest ono zwolnione z podatku dochodowego, a potem wpłacił podatek do urzędu skarbowego, ma prawo żądać zwrotu od pracownika czy zleceniobiorcy. W praktyce jednak odzyskanie podatku może być bardzo trudne.

Ostatnio problem dotknął wielu przedsiębiorców i innych płatników realizujących tzw. programy pomocowe. Jego przyczyną jest błędna interpretacja art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), przewidującego zwolnienie wynagrodzeń pochodzących z tzw. środków pomocowych.

Należało jednak pobrać

Błędnie zinterpretowała ten przepis także fundacja, będąca wykonawcą projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006". Program ten przewidywał organizowanie szkoleń dla rolników. Do ich przeprowadzenia fundacja, jako wykonawca programu, zaangażowała specjalistów na postawie umów-zleceń. Nie pobrała podatku od wypłaconych im wynagrodzeń, mniemając, że są one objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 46 updof. Ponieważ do fundacji zaczęły jednak docierać informacje, że jest w błędzie, zwróciła się o wiążącą wykładnię do urzędu skarbowego. Okazało się, że zaliczki należało pobrać. Niekorzystną dla niej odpowiedź potwierdził potem w decyzji dyrektor izby skarbowej.

Więcej Rzeczpospolita.