Szykują się rewolucyjne zmiany w PIT

Rzeczpospolita , autor: Monika Pogroszewska , oprac.: GR

lip 3, 2008
 
SZYKUJĄ SIĘ REWOLUCYJNE ZMIANY W PIT
Rzeczpospolita/ 03.07.2008 / Monika Pogroszewska

Przyznanie ulgi rodzinnej większej grupie osób, likwidacja ulgi meldunkowej oraz zmiana zasad przekazywania 1 procenta podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Takie rozwiązania przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowością jest likwidacja ulgi meldunkowej i powrót do wcześniejszych rozwiązań. Jeśli w ciągu dwóch lat od sprzedaży mieszkania podatnik przeznaczy zysk na własne cele mieszkaniowe, nie zapłaci podatku.

Ministerstwo doprecyzowało też zasady korzystania z ulgi na dzieci. Zgodnie z  projektem z ulgi na dzieci skorzystają także opiekunowie prawni ustaleni prawomocnym orzeczeniem sądu oraz rodziny zastępcze opiekujące się dziećmi na podstawie postanowienia sądu lub umowy ze starostą.

Nowością będzie odliczenie podatkowe na dzieci uczące się lub studiujące za granicą.
Znacznie zmieni się też sposób ustalania kwoty ulgi. Będzie przysługiwać tylko za miesiące, w których dziecko pozostawało pod władzą rodzicielską.

Trzeba też będzie wykazać prawo do ulgi. Rodzice wpiszą w zeznaniu podatkowym PESEL dziecka lub jego dane i datę urodzenia.

Podatnicy wciąż będą mogli wspomagać wybraną organizację pożytku publicznego 1 proc. swojego podatku. Urząd skarbowy przekaże wyliczoną przez nich sumę do końca lipca. Pojawia się jednak nowy warunek – obowiązek zapłaty całości podatku wynikającego z zeznania.

Większość zmian obowiązywać będzie dopiero w rozliczeniu podatkowym za 2009 r. W rozliczeniu za 2008 r. obowiązywać będą nowe zasady dotyczące m.in. 1 proc.

Projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 lipca 2008 r.