Nie ujawniasz w ZUS, że dajesz zlecenie absolwentowi szkoły średniej

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

lip 7, 2008


NIE UJAWNIASZ W ZUS, ŻE DAJESZ ZLECENIE ABSOLWENTOWI SZKOŁY ŚREDNIEJ i STUDENTOWI
Rzeczpospolita / 04.07.2008 / Michał Jakubowski

Jeśli na zlecenie zatrudniasz gimnazjalistą lub studenta, który nie ukończył 26 lat, nie zgłaszasz go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie naliczasz za niego żadnych składek.

Jeżeli umowę-zlecenie wykonuje uczeń gimnazjum, szkoły gimnazjalnej, ponadpodstawowej lub student, który nie ukończył 26 lat, to z tej umowy nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnik nie zgłasza takiej osoby do ubezpieczeń i od wypłaconego jej wynagrodzenia nie nalicza żadnych składek. Tak wynika z art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm).
 
W zakresie ubezpieczeń społecznych należy przyjąć, że status ucznia maturzysta ma do końca sierpnia br. Osoby, które przedstawią płatnikowi zaświadczenie o przyjęciu na studia, również do końca września nie powinny być z umowy-zlecenia zgłaszane do ubezpieczeń. Natomiast od 1 października uzyskują status studenta. Oczywiście w okresie, w którym te osoby studiują, a nie ukończyły 26 lat, żadnych składek za nie z umowy-zlecenia się nie opłaca.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 lipca 2008 r.