Korekta VAT przy nieruchomościach

Rzeczpospolita , autor: TOMASZ KRYWAN , oprac.: GR

lip 10, 2008
 
PRZY NIERUCHOMOŚCIACH KOREKTĘ ROBIMY PRZEZ DZIESIĘĆ LAT
Rzeczpospolita / 10.07.2008 / Tomasz Krywan

W zeszłym roku przebudowaliśmy firmową nieruchomość. Zakupy podnoszące wartość budynku przekroczyły 15 000 zł. Budynek służy zarówno działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej z VAT W jakim okresie musimy zrobić korektę odliczonego podatku: w ciągu pięciu czy dziesięciu lat?

Korektę podatku odliczonego przy przebudowie budynku trzeba robić przez dziesięć lat.

Przepisy ustawy o VAT regulujące zasady odliczeń częściowych przewidują obowiązek korygowania podatku odliczonego według proporcji wstępnej. Korekta taka dokonywana jest, co do zasady, jednorazowo (art. 91 ust. 1 ustawy o VAT). W przypadku jednak niektórych towarów i usług (które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł) korekta ta jest rozłożona w czasie na pięć lub dziesięć lat. Okres dziesięcioletni dotyczy nieruchomości, okres pięcioletni – pozostałych towarów i usług.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 lipca 2008 r.