Czy świadczenie urlopowe żony jest kosztem?

Rzeczpospolita , autor: WP , oprac.: GR

lip 10, 2008


CZY MOŻE BYĆ KOSZTEM ŚWIADCZENIE URLOPOWE WYPŁACONE ZATRUDNIONEJ PRZEZE MNIE ŻONIE?

Rzeczpospolita / 10.07.2008/ WP

TAK
Pod warunkiem że jest wypłacone zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Tak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT.

W tym wypadku nie będzie miał zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, zgodnie z którym nie zalicza się do kosztów wartości pracy małżonka.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 lipca 2008 r.