Interpretacje podatkowe będą tańsze

Rzeczpospolita , autor: Monika Pogroszewska , oprac.: GR

lip 15, 2008


INTERPRETACJE PODATKOWE BĘDĄ DWUKROTNIE TAŃSZE
Rzeczpospolita / 15.07.2008 / Monika Pogroszewska

Za kilka tygodni opłata za wydanie interpretacji podatkowej zmniejszy się z 75 zł do 40 zł. Podatnicy będą nadal czekali na odpowiedź trzy miesiące.

Istotne dla podatników zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która czeka już tylko na podpis prezydenta. Jedna z wprowadzonych do niej poprawek zakłada także zmiany w ordynacji podatkowej.

Obecnie osoby występujące o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej mają siedem dni od złożenia wniosku, by wpłacić na konto właściwego organu 75 zł. Opłata w tej wysokości obowiązuje od 1 lipca 2007 r. Obecnie Sejm zdecydował się zmniejszyć ją o prawie połowę – do 40 zł.

Można ostrożnie obliczyć, że zmiany nie wejdą w życie szybciej niż za kilka tygodni.

Nie zmieni się natomiast czas oczekiwania. Organy podatkowe wciąż będą miały trzy miesiące na wydanie odpowiedzi.

Inna ważna zmiana przewiduje, że przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie interpretacji także w innych sprawach niż podatki. Będzie mógł się zwrócić do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej i zapytać o zakres i sposób zastosowania przepisów, z których wynika nie tylko danina publiczna, ale i np. składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W razie wątpliwości można zadać pytanie np. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych lub Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Czas oczekiwania na odpowiedź będzie o wiele krótszy niż przy pytaniach podatkowych. Wyniesie jedynie 30 dni.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 lipca 2008 r.