Niepełnosprawny, czyli sumienny pracownik

ŻYCIE WARSZAWY , autor: Monika Leśniewicz , oprac.: GR

lip 16, 2008


NIEPEŁNOSPRAWNY, CZYLI SUMIENNY PRACOWNIK
Życie Warszawy / 15.07.2008 / Monika Leśniewicz

Pracodawcy nie jest łatwo znaleźć lojalnego i sumiennego pracownika – a takimi właśnie są osoby niepełnosprawne – wynika z badań przeprowadzonych przez SWPS i EFS.

Jak informują autorzy raportu, wśród pozostałych zalet osób niepełnosprawnych pracodawcy wymieniają wysokie kompetencje społeczne, takie jak życzliwość i chęć pomocy oraz determinację w poszukiwaniu pracy.

Podobnie rzecz się ma z punktualnością, sumiennością oraz dyscypliną, a to właśnie cechy często powtarzające się w charakterystykach niepełnosprawnych pracowników.

– Dla osób niepełnosprawnych praca zawodowa rzadko bywa złem koniecznym, raczej daje im możliwość spełniania ambicji oraz niezależność – wyjaśniają autorzy przeprowadzonych badań.

– Towarzyszy temu poczucie, że stają się ważnym elementem społeczeństwa. Dlatego są to elastyczni pracownicy, dostosowujący się do wymogów rynku i nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje. To pozwala zatrudniającym ich firmom na szybsze wykorzystywanie innowacji technologicznych i bycie konkurencyjnymi na rynku – dodają.

przeczytaj cały artykuł
>>

przeczytaj pełne wnioski z raportu >>