ZUS – program zatrudniania osób niepełnosprawnych

www.zus.pl , autor: Rzecznik Prasowy ZUS , oprac.: GR

lip 16, 2008

ZUS – PROGRAM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjął specjalny program na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dziś ZUS jest jednym z największych w Polsce pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Stworzy jednak dla nich także nowe miejsca pracy.


– Program na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUS jest kompleksowym podejściem do problemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakłada on współdziałanie z partnerami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pośrednictwa pracy – powiedział Sylwester Rypiński, prezes ZUS.

Pierwszy krok już niebawem. Zakład podpisze porozumienia o współpracy z instytucjami pozarządowymi działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Swoimi działaniami ZUS obejmie 3 grupy osób:

  • niepełnosprawnych studentów chcących zdobyć doświadczenie zawodowe w trakcie studiów poprzez praktyki,
  • niepełnosprawnych absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych stażem,
  • osoby niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia i pozostające w rejestrze osób bezrobotnych.

Ponadto ZUS będzie prowadzić wielopłaszczyznowe działania. Rozszerzona zostanie współpraca z innymi instytucjami:

  • organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania wiedzy nt. możliwości ubiegania się o pracę w Zakładzie przez osoby niepełnosprawne,
  • wyższymi uczelniami – poprzez promocję praktyk studenckich w ZUS dla niepełnosprawnych studentów,
  • organizacjami pozarządowymi prowadzącymi biura pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych – poprzez przekazywanie ofert pracy w Zakładzie. Pozwoli to na pozyskanie wykwalifikowanych kadr, rekrutujących się spośród osób niepełnosprawnych.


ZUS będzie też prowadzić działania promocyjno – informacyjne w tym zakresie.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS