Minimalne wynagrodzenie – jest porozumienie.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: Służby Prasowe MPiPS , oprac.: GR

lip 18, 2008


Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2008 r.

JEST POROZUMIENIE W SPRAWIE MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Trójstronna Komisja doszła do porozumienia w sprawie wynagrodzenia minimalnego za pracę na 2009 r.

dokument końcowy >>

W gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3 w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, podczas którego dyskutowano nad rządową propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2009 i wysokością średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2009 r. oraz na temat mechanizmów kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców. Posiedzenie prowadził Waldemar Pawlak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Przewodniczący Komisji.

Na początku spotkania Premier Pawlak wręczył akty powołania do składu Komisji: Michałowi Boniemu – Sekretarzowi Stanu w KPRM, Stanisławowi Stolorzowi – FZZ, Przemysławowi Dzido – BCC i Wojciechowi Warskiemu – BCC.
 
W pierwszej części posiedzenia Stefan Kubowicz (NSZZ „S”) przedstawiając sprawozdanie z prac zespołu problemowego Komisji Trójstronnej ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych nad wysokością płacy minimalnej i wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, przedstawił stanowiska poszczególnych stron i organizacji. Propozycja rządu w tym zakresie wyniosła 1204 zł. Zaznaczył, że strony nie doszły do wspólnego porozumienia w przedmiotowych kwestiach. Wszyscy partnerzy postulowali o prowadzenie negocjacji w sprawie wypracowania mechanizmu kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, zgodnie z uchwałą nr 31 TK.
 
W drugiej części spotkania Adam Ambrozik (KPP) przedstawił informację z posiedzeń zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy dotyczącą dyskusji nt. mechanizmów kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców. Nadmienił, że podczas spotkań rząd zadeklarował współpracę z partnerami społecznymi, mającą na celu zmianę lub uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców. Ponadto wszyscy partnerzy postulowali o prowadzenie negocjacji w sprawie wypracowania mechanizmu kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców.
 
Ustalono, że do końca tygodnia strona społeczna wypracuje wspólne stanowisko w sprawie uchylenia ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców.
 
W toku dyskusji, strona rządowa zaproponowała, aby począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenie minimalne wyniosło 1276 zł brutto, czyli 40 procent wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Propozycja ta została poparta przez stronę pracowników i stronę pracodawców.
 
W związku z tym, Komisja osiągnęła porozumienie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 roku. Nie doszło do porozumienia w kwestii wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2009 roku.
 
Na zakończenie posiedzenia Komisja zajęła się sprawami różnymi.
 
Uchwała nr 33 w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. >>