Niekwalifikowane certyfikaty ważne do czasu wygaśnięcia

www.zus.pl , autor: Mikołaj Skorupski , oprac.: GR

lip 18, 2008


NIEKWALIFIKOWANE CERTYFIKATY WAŻNE DO CZASU WYGAŚNIĘCIA

Niekwalifikowane certyfikaty wydawane w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niezbędne do podpisywania dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych w postaci elektronicznej przez płatników składek będą ważne do momentu wygaśnięcia. Dopiero po upływie terminu ich ważności dokumenty takie należy sygnować bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej za ich przekazanie.

Takiej zmiany dokonał parlament ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta RP.

– To ważna zmiana, ponieważ zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami już od najbliższego poniedziałku przedsiębiorcy, przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe drogą elektroniczną, musieliby posługiwać się wyłącznie bezpiecznymi podpisami elektronicznymi. Nowelizacja umożliwia im korzystanie z niekwalifikowanych certyfikatów wydawanych za pośrednictwem ZUS do momentu ich wygaśnięcia powiedział Piotr Starzyk, członek Zarządu ZUS ds. Informatyki.

Jednocześnie od 21 lipca 2008 r. w dedykowanym Centrum Certyfikacji zostaną wyłączone usługi wystawiania nowych i odnawiania unieważnionych lub uszkodzonych certyfikatów niekwalifikowanych.

Z przeprowadzonych przez Zakład analiz wynika, że miesięcznie będzie wygasało ok. 20 tys. certyfikatów niekwalifikowanych. Obecnie wszystkie Centra Certyfikacji razem obsługują dziennie ok. 1 300 klientów, zatem uzyskanie urządzenia do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz certyfikatu kwalifikowanego może wymagać czasu. Dlatego istotne staje się śledzenie przez płatników dat wygaśnięcia certyfikatów niekwalifikowanych, tzn. terminu ważności klucza prywatnego oraz terminu ważności klucza publicznego.