Zakaz dyskryminacji rodzica niepełnosprawnego dziecka

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

lip 18, 2008


ZAKAZ DYSKRYMINACJI RODZICA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA
Gazeta Prawna / 18.07.2008 / Łukasz Guza

Pracodawca nie może traktować mniej korzystnie pracownika, który sam jest pełnosprawny, ale wychowuje niepełnosprawne dziecko.

Zakaz dyskryminacji lub molestowania ze względu na niepełnosprawność nie dotyczy tylko gorszego lub niewłaściwego traktowania pracowników niepełnosprawnych, ale także rodziców niepełnosprawnych dzieci, jeżeli przyczyną dyskryminowania lub molestowania był fakt wychowywania tych dzieci. Tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17 lipca 2008 r. w sprawie C-303/06 Coleman/Attridge Law i Steve Law.

Powódka S. Coleman z własnej woli odeszła z pracy w kancelarii adwokackiej, bo była mniej przychylnie traktowana z tego względu, że jest głównym opiekunem niepełnosprawnego dziecka.

W praktyce wyrok oznacza, że rodzice niepełnosprawnych są chronieni przed dyskryminacją na podstawie Dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, s. 16).

Polskie sądy powinny uwzględniać orzecznictwo ETS. Wyrok ten ułatwi więc rodzicom niepełnosprawnych podopiecznych staranie się o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie art. 18 kodeksu pracy.

Więcej w Gazecie Prawnej z 18 lipca 2008 r.