Czy opłata produktowa to koszt pośredni?

Rzeczpospolita , autor: WP , oprac.: GR

lip 18, 2008


OPŁATA PRODUKTOWA TO KOSZT POŚREDNI
Rzeczpospolita / 17.07.2008 / WP

Czy podstawową opłatę produktowa trzeba przyporządkować do przychodu z działalności, czy też jest to tzw. koszt pośredni?

Opłata produktowa to koszt pośredni, którego nie można bezpośrednio powiązać z przychodem. Jak czytamy w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lutego 2008 r. (IP-PB3-423-453/07-2/EM), „wydatki na opłaty produktowe z uwagi na swój charakter nie mogą być powiązane z określonymi przychodami. Dlatego też należy rozliczać je w dacie ich faktycznego poniesienia (ujęcia w księgach rachunkowych)”.

Z kolei w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 marca 2008 r. (ILPB3/423-26/08-3/EK) stwierdzono: „Opłata produktowa nie jest bezpośrednio związana z konkretnym przychodem. Powinna ona być traktowana jako koszt pośredni związany z całokształtem działalności spółki, którego poniesienie jest konieczne z punktu widzenia prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 lipca 2008 r.