Świadczenie pielęgnacyjne dla spokrewnionej rodziny zastępczej

Rzeczpospolita , autor: Jolanta Kroner , oprac.: GR

lipiec 23, 2008

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE DLA SPOKREWNIONEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ
Rzeczpospolita / 23.07.2008 / Jolanta Kroner

Niepracującym dziadkom pełniącym rolę rodziny zastępczej niepełnosprawnego wnuka należy się taka sama pomoc państwa, jaką prawo przewiduje dla rodziców.

Za niezgodne z konstytucją Trybunał uznał wczoraj przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, które pozbawiły świadczenia pielęgnacyjnego spokrewnioną z niepełnosprawnym dzieckiem rodzinę zastępczą, mimo że musiała zrezygnować z zatrudnienia.

Przepisy te przyznawały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jedynie rezygnującym z pracy rodzicom niepełnosprawnego dziecka albo osobie, która ubiega się o jego adopcję. Pozbawiły go natomiast innych zobowiązanych do alimentacji członków rodziny, w tym dziadków, którzy podjęli się bycia rodziną zastępczą.

– Zarówno rodzice, jak i rodzina zastępcza, która przejmuje ich zadania wobec chorego dziecka, mają taki sam obowiązek sprawowania pieczy nad nim. Jeśli więc muszą rezygnować z zatrudnienia, to nie mogą być traktowani odmiennie – mówił sędzia sprawozdawca Mirosław Granat

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tylko spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, bo sprawa dotyczyła takiej właśnie rodziny.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 lipca 2008 r.