Rewolucja w wypłacie emerytur

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Ostrowska , oprac.: GR

lip 23, 2008


REWOLUCJA W WYPŁACIE EMERYTUR
Rzeczpospolita / 23.07.2008 r. / Katarzyna Ostrowska
 
Instytucje finansowe nie będą musiały tworzyć zakładów emerytalnych, pod warunkiem że są już właścicielami towarzystwa emerytalnego.

Zakłady emerytalne mają powstać, by wypłacać tzw. emerytury dożywotnie dzisiejszym klientom funduszy emerytalnych, gdy ukończą oni 65 lat. Te specjalne instytucje mają zarządzać funduszami dożywotnich emerytur kapitałowych (FDEK), w których znajdą się oszczędności na starość uczestników II filara.

Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, Ministerstwo Pracy, które kończy prace nad projektem ustawy o FDEK przygotowało rewolucję. Chce bowiem, by taki fundusz obok nowych zakładów emerytalnych mogły tworzyć też już istniejące towarzystwa emerytalne. Te ostatnie zarządzałyby wówczas dodatkowym funduszem obok otwartego funduszu emerytalnego.

Wcześniej pojawiały się propozycje, by wypłacającymi świadczenia byli istniejący ubezpieczyciele. Nowa propozycja resortu pracy spotkała się z entuzjazmem instytucji finansowych.

W gorszej sytuacji są te instytucje, które nie mają PTE. Będą musiały ponieść koszt tworzenia zakładu emerytalnego.

Więcej w Rzeczpospolitej.