Kto łoży na dziecko, ma prawo do wsparcia

Rzeczpospolita , autor: JAM , oprac.: GR

lip 25, 2008


KTO ŁOŻY NA DZIECKO, MA PRAWO DO WSPARCIA
Rzeczpospolita / 25.07.08 / JAM

Wojskowemu emerytowi należy się pomoc na niepełnosprawnego syna, choćby nawet nie mieszkali razem – uważa RPO.

Do rzecznika praw obywatelskich poskarżył się mundurowy emeryt, który z funduszu socjalnego nie dostał pieniędzy na niepełnosprawnego syna. Nie mieszka z dziećmi, ale płaci alimenty, ma też pełne prawa rodzicielskie. Ze względu na stan zdrowia syna czuje się zobowiązany do dodatkowej pomocy.

Dochód ojca uzasadnia przyznanie mu pomocy z funduszu. Zgodnie z art. 27 ust 1 i la ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (DzU z 2004 r. nr 8, poz. 66 ze zm.) osoby pobierające emeryturę lub rentę mają prawo do świadczeń socjalnych

Rzecznik zwraca uwagę, że ustawa nie upoważnia do ograniczenia kręgu uprawnionych do świadczeń członków rodziny.

W ocenie RPO ograniczenie w rozporządzeniu prawa do świadczeń socjalnych jedynie do członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego. Dzieci, których ojciec nie został pozbawiony praw rodzicielskich i łoży na ich utrzymanie, pozostają jego najbliższą rodziną nawet wówczas, gdy nie mieszkają razem. Na prośbę rzecznika praw obywatelskich problem ten ma zbadać minister obrony narodowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 lipca 2008 r.