Ponowny wniosek do ZUS musi zostać rozpatrzony

Rzeczpospolita , autor: MRZ , oprac.: GR

lip 29, 2008


PONOWNY WNIOSEK DO ZUS MUSI ZOSTAĆ ROZPATRZONY
Rzeczpospolita / 29.07.08 / MRZ

Starający się o świadczenie z ZUS ma prawo składać kolejne wnioski, kiedy stan jego zdrowia się pogorszy.

Czesław S. wystąpił o przyznanie renty inwalidy wojennego pod koniec 2004 r. Lekarz orzecznik ZUS uznał jednak że całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji u wnioskodawcy nie ma związku z jego pobytem w więzieniu z przyczyn politycznych w okresie od czerwca 1946 r. do marca 1953 r.

Sąd okręgowy nie uwzględnił odwołania Czesława S.

Sąd Najwyższy w wyroku z 6 marca 2008 r. stwierdził, że zgodnie z art. 365 k.p.c. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe.

Oznacza to więc, że sprawa o ten sam przedmiot między tymi samymi stronami nie może się toczyć ponownie. Jednak w związku ze zmianą stanu zdrowia wnioskodawcy nie następuje już tożsamość faktyczna między rozstrzygniętą wcześniej sprawą a tą wszczętą na kolejny wniosek Czesława S. SN uchylił więc postanowienie sądu apelacyjnego i odesłał sprawę do ponownego rozstrzygnięcia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 lipca 2008 r.