Asystent osoby niepełnosprawnej…

SUPER NOWOŚCI , autor: . Ac , oprac.: GR

mar 9, 2007

Pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawnych, może otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających inwalidom w pracy.

Asystent niepełnosprawnego ma ułatwiać mu komunikowanie się z otoczeniem, a także pomagać w robieniu rzeczy niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania.

By jednak zatrudnić asystenta, lekarz opiekujący się niepełnosprawnym musi wydać zaświadczenie o zasadności tej pomocy.

Wysokość refundacji to iloczyn najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc niepełnosprawnemu nie może być wyższa niż 20 proc. liczby godzin pracy danego pracownika w miesiącu.

Pracownik niepełnosprawny w przedsiębiorstwie A pracuje w miesiącu 100 godzin. Jego asystent przeznacza na pomoc 15 godzin w miesiącu. Oznacza to, że pomaga niepełnosprawnemu przez 15 proc jego czasu pracy. W tej sytuacji przedsiębiorstwo może wnioskować o refundację kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej w wysokości 140,4 zł miesięcznie (najniższe wynagrodzenie w 2007 r. – 936 zł * 15 proc).